Tổng hợp ID Súng SAMP | ID Vũ khí SAMP | ID Gun SAMP

Tổng hợp ID Súng SAMP | ID Vũ khí SAMP | ID Gun SAMP

PreviewIDID SúngTên SúngSyncedSlotThể Loại
00.png0UnarmedYes0Melee
01.png1331Brass knucklesYes0Melee
02.png2333Golf clubYes1Melee
03.png3334Nite stickYes1Melee
04.png4335KnifeYes1Melee
05.png5336Baseball batYes1Melee
06.png6337ShovelYes1Melee
07.png7338Pool cueYes1Melee
08.png8339KantanaYes1Melee
09.png9341ChainsawYes1Melee
10.png10321Purple dildoYes10Melee
11.png11320Short vibratorYes10Melee
12.png12319Long vibratorYes10Melee
13.png13318White dildoYes10Melee
14.png14325FlowersYes10Melee
15.png15326CaneYes10Melee
16.png16342GrenadesYes8Thrown
17.png17343Tear gasYes8Thrown
18.png18344Molotov cocktailYes8Thrown
19Vehicle missileYesSpecial
20Hydra flareYesSpecial
21JetpackYesSpecial
22.png223469mm PistolYes2Pistols
23.png23347Silenced pistolYes2Pistols
24.png24348Desert eagleYes2Pistols
25.png25349ShotgunYes3Shotguns
26.png26351Sawn-off shotgunYes3Shotguns
27.png27350Combat shotgunYes3Shotguns
28.png28352Micro Uzi (Mac 10)Yes4Sub-machine guns
29.png29353Mp5Yes4Sub-machine guns
30.png30355Ak47Yes5Assault rifles
31.png31356M4Yes5Assault rifles
32.png32372Tec 9Yes4Sub-machine guns
33.png33357Country rifleYes6Rifles
34.png34358Sniper rifleYes6Rifles
35.png35359RpgYes7Heavy weapons
36.png36360Heat seeking rocketYes7Heavy weapons
37.png37361Flame-throwerYes7Heavy weapons
38.png38362Mini gunYes7Heavy weapons
39.png39363Satchel chargesNo8Thrown
40.png40364DetonatorNo12Special
41.png41365Spray canYes9Hand held
42.png42366Fire extinguisherYes9Hand held
43.png43367CameraYes9Hand held
44.png44368Night visionYes11Apparel
44.png45369Thermal gogglesYes11Apparel
46.png46370ParachuteYes11Apparel
47Fake pistolDeath reason
49VehicleDeath reason
50Helicopter bladesDeath reason
51ExplosionDeath reason
53DrownedDeath reason
54CollisionDeath reason
200ConnectYesConnect
201DisconnectYesDisconnect

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply