ID xe samp | ID car samp | Tổng hợp các id về phương tiện trong samp

Tổng hợp id car samp , id xe samp , id phương tiện gta 

Ngoài toys, quần áo, vật dùng thì Xe là một thứ rất cần thiết trong gta , nó giúp các bạn chơi game cảm thấy thú vị và sinh đông hơn. Có rất nhiều loại xe đa dạng trong gta san như xe đạp, xe ô tô , motobike và có cả xe tải . Ngoài ra có cả các phương tiện thuyền, bườm, máy bay….

Để tìm tên hoặc id của nó sẽ rất khó khăn, nên bài viết này mình sẽ tổng hợp lại tất cả các id phương tiện giao thông có trong gta san .

[junkie-alert style=”green”] Lưu ý : Các loại điện thoại có màn hình nhỏ thì sẽ không xem được . [/junkie-alert]

Đề xuất cho bạn Id toys trong samp

ID phương tiện trong Gta San Andreas  

Tên Xe Landstalker Bravura Buffalo Linerunner
Vehicle ID 400 401 402 403
Hình ảnh 400.png 401.png 402.png 403.png
Tên Xe Perenail Sentinel Dumper Firetruck
Vehicle ID 404 405 406 407
Hình ảnh 404.png 405.png 406.png 407.png
Tên Xe Trashmaster Stretch Manana Infernus
Vehicle ID 408 409 410 411
Hình ảnh 408.png 409.png 410.png 411.png
Tên Xe Voodoo Pony Mule Cheetah
Vehicle ID 412 413 414 415
Hình ảnh 412.png 413.png 414.png 415.png
Tên Xe Ambulance Levetian Moonbeam Esperanto
Vehicle ID 416 417 418 419
Hình ảnh 416.png 417.png 418.png 419.png
Tên Xe Taxi Washington Bobcat Mr Whoopee
Vehicle ID 420 421 422 423
Hình ảnh 420.png 421.png 422.png 423.png
Tên Xe BF Injection Hunter Premier Enforcer
Vehicle ID 424 425 426 427
Hình ảnh 424.png 425.png 426.png 427.png
Tên Xe Securicar Banshee Predator Bus
Vehicle ID 428 429 430 431
Hình ảnh 428.png 429.png 430.png 431.png
Tên Xe Rhino Barracks Hotknife Artic Trailer 1
Vehicle ID 432 433 434 435
Hình ảnh 432.png 433.png 434.png 435.png
Tên Xe Previon Coach Cabbie Stallion
Vehicle ID 436 437 438 439
Hình ảnh 436.png 437.png 438.png 439.png
Tên Xe Rumpo RC Bandit Romero Packer
Vehicle ID 440 441 442 443
Hình ảnh 440.png 441.png 442.png 443.png
Tên Xe Monster Admiral Squalo Seasparrow
Vehicle ID 444 445 446 447
Hình ảnh 444.png 445.png 446.png 447.png
Tên Xe Pizza Boy Tram Artic Trailer 2 Turismo
Vehicle ID 448 449 450 451
Hình ảnh 448.png 449.png 450.png 451.png
Tên Xe Speeder Reefer Tropic Flatbed
Vehicle ID 452 453 454 455
Hình ảnh 452.png 453.png 454.png 455.png
Tên Xe Yankee Caddy Solair Top Fun
Vehicle ID 456 457 458 459
Hình ảnh 456.png 457.png 458.png 459.png
Tên Xe Skimmer PCJ-600 Faggio Freeway
Vehicle ID 460 461 462 463
Hình ảnh 460.png 461.png 462.png 463.png
Tên Xe RC Baron RC Raider Glendale Oceanic
Vehicle ID 464 465 466 467
Hình ảnh 464.png 465.png 466.png 467.png
Tên Xe Sanchez Sparrow Patriot Quad
Vehicle ID 468 469 470 471
Hình ảnh 468.png 469.png 470.png 471.png
Tên Xe Coastguard Dinghy Hermes Sabre
Vehicle ID 472 473 474 475
Hình ảnh 472.png 473.png 474.png 475.png
Tên Xe Rustler ZR-350 Walton Regina
Vehicle ID 476 477 478 479
Hình ảnh 476.png 477.png 478.png 479.png
Tên Xe Comet BMX Burrito Camper
Vehicle ID 480 481 482 483
Hình ảnh 480.png 481.png 482.png 483.png
Tên Xe Marquis Baggage Dozer Maverick
Vehicle ID 484 485 486 487
Hình ảnh 484.png 485.png 486.png 487.png
Tên Xe SAN Maverick Rancher FBI Rancher Virgo
Vehicle ID 488 489 490 491
Hình ảnh 488.png 489.png 490.png 491.png
Tên Xe Greenwood Jetmax Hotring Sandking
Vehicle ID 492 493 494 495
Hình ảnh 492.png 493.png 494.png 495.png
Tên Xe Blista Compact Police Maverick Boxvillie Benson
Vehicle ID 496 497 498 499
Hình ảnh 496.png 497.png 498.png 499.png
Tên Xe Mesa RC Goblin Hotring A Hotring B
Vehicle ID 500 501 502 503
Hình ảnh 500.png 501.png 502.png 503.png
Tên Xe Bloodring Banger Rancher (lure) Super GT Elegant
Vehicle ID 504 505 506 507
Hình ảnh 504.png 505.png 506.png 507.png
Tên Xe Journey Bike Mountain bike Beagle
Vehicle ID 508 509 510 511
Hình ảnh 508.png 509.png 510.png 511.png
Tên Xe Cropduster Stuntplane Petrol Roadtrain
Vehicle ID 512 513 514 515
Hình ảnh 512.png 513.png 514.png 515.png
Tên Xe Nebula Majestic Buccaneer Shamal
Vehicle ID 516 517 518 519
Hình ảnh 516.png 517.png 518.png 519.png
Tên Xe Hydra FCR-900 NRG-500 HPV-1000
Vehicle ID 520 521 522 523
Hình ảnh 520.png 521.png 522.png 523.png
Tên Xe Cement Truck Tow Truck Fortune Cadrona
Vehicle ID 524 525 526 527
Hình ảnh 524.png 525.png 526.png 527.png
Tên Xe FBI Truck Williard Forklift Tractor
Vehicle ID 528 529 530 531
Hình ảnh 528.png 529.png 530.png 531.png
Tên Xe Combine Feltzer Remington Slamvan
Vehicle ID 532 533 534 535
Hình ảnh 532.png 533.png 534.png 535.png
Tên Xe Blade Freight Streak Vortex
Vehicle ID 536 537 538 539
Hình ảnh 536.png 537.png 538.png 539.png
Tên Xe Vincent Bullet Clover Sadler
Vehicle ID 540 541 542 543
Hình ảnh 540.png 541.png 542.png 543.png
Tên Xe Firetruck LS Hustler Intruder Primo
Vehicle ID 544 545 546 547
Hình ảnh 544.png 545.png 546.png 547.png
Tên Xe Cargobob Tampa Sunrise Merit
Vehicle ID 548 549 550 551
Hình ảnh 548.png 549.png 550.png 551.png
Tên Xe Utility Van Nevada Yosemite Windsor
Vehicle ID 552 553 554 555
Hình ảnh 552.png 553.png 554.png 555.png
Tên Xe Monster A Monster B Uranus Jester
Vehicle ID 556 557 558 559
Hình ảnh 556.png 557.png 558.png 559.png
Tên Xe Sultan Stratum Elegy Raindance
Vehicle ID 560 561 562 563
Hình ảnh 560.png 561.png 562.png 563.png
Tên Xe RC Tiger Flash Tahoma Savanna
Vehicle ID 564 565 566 567
Hình ảnh 564.png 565.png 566.png 567.png
Tên Xe Bandito Freight Flat Streak Kart
Vehicle ID 568 569 570 571
Hình ảnh 568.png ws.png 570.png 571.png
Tên Xe Mower Duneride Sweeper Broadway
Vehicle ID 572 573 574 575
Hình ảnh 572.png 573.png 574.png 575.png
Tên Xe Tornado AT-400 DFT-30 Huntley
Vehicle ID 576 577 578 579
Hình ảnh 576.png 577.png 578.png 579.png
Tên Xe Stafford BF-400 News van Tug
Vehicle ID 580 581 582 583
Hình ảnh 580.png 581.png 582.png 583.png
Tên Xe Petrol Tanker Emperor Wayfarer Euros
Vehicle ID 584 585 586 587
Hình ảnh 584.png 585.png 586.png 587.png
Tên Xe Hotdog Club Freight Box Artic Trailer
Vehicle ID 588 589 590 591
Hình ảnh 588.png 589.png 590.png 591.png
Tên Xe Andromada Dodo RC Cam Launch
Vehicle ID 592 593 594 595
Hình ảnh 592.png 593.png 594.png 595.png
Tên Xe Cop Car LS Cop Car SF Cop Cop LV Ranger
Vehicle ID 596 597 598 599
Hình ảnh 596.png 597.png 598.png 599.png
Tên Xe Picador Swat Tank Alpha Phoenix
Vehicle ID 600 601 602 603
Hình ảnh 600.png 601.png 602.png 603.png
Tên Xe Glendale (damaged) Sadler (damaged) Bag Box A Bag Box B
Vehicle ID 604 605 606 607
Hình ảnh 604.png 605.png 606.png 607.png
Tên Xe Stairs Boxville (black) Farm Trailer Utility Trailer
Vehicle ID 608 609 610 611
Hình ảnh 608.png 609.png 610.png 611.png

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply