ID xe samp | ID car samp | Tổng hợp các id về phương tiện trong samp

Tổng hợp id car samp , id xe samp , id phương tiện gta 

Ngoài toys, quần áo, vật dùng thì Xe là một thứ rất cần thiết trong gta , nó giúp các bạn chơi game cảm thấy thú vị và sinh đông hơn. Có rất nhiều loại xe đa dạng trong gta san như xe đạp, xe ô tô , motobike và có cả xe tải . Ngoài ra có cả các phương tiện thuyền, bườm, máy bay….

Để tìm tên hoặc id của nó sẽ rất khó khăn, nên bài viết này mình sẽ tổng hợp lại tất cả các id phương tiện giao thông có trong gta san .

[junkie-alert style=”green”] Lưu ý : Các loại điện thoại có màn hình nhỏ thì sẽ không xem được . [/junkie-alert]

Đề xuất cho bạn Id toys trong samp

ID phương tiện trong Gta San Andreas  

Tên XeLandstalkerBravuraBuffaloLinerunner
Vehicle ID400401402403
Hình ảnh400.png401.png402.png403.png
Tên XePerenailSentinelDumperFiretruck
Vehicle ID404405406407
Hình ảnh404.png405.png406.png407.png
Tên XeTrashmasterStretchMananaInfernus
Vehicle ID408409410411
Hình ảnh408.png409.png410.png411.png
Tên XeVoodooPonyMuleCheetah
Vehicle ID412413414415
Hình ảnh412.png413.png414.png415.png
Tên XeAmbulanceLevetianMoonbeamEsperanto
Vehicle ID416417418419
Hình ảnh416.png417.png418.png419.png
Tên XeTaxiWashingtonBobcatMr Whoopee
Vehicle ID420421422423
Hình ảnh420.png421.png422.png423.png
Tên XeBF InjectionHunterPremierEnforcer
Vehicle ID424425426427
Hình ảnh424.png425.png426.png427.png
Tên XeSecuricarBansheePredatorBus
Vehicle ID428429430431
Hình ảnh428.png429.png430.png431.png
Tên XeRhinoBarracksHotknifeArtic Trailer 1
Vehicle ID432433434435
Hình ảnh432.png433.png434.png435.png
Tên XePrevionCoachCabbieStallion
Vehicle ID436437438439
Hình ảnh436.png437.png438.png439.png
Tên XeRumpoRC BanditRomeroPacker
Vehicle ID440441442443
Hình ảnh440.png441.png442.png443.png
Tên XeMonsterAdmiralSqualoSeasparrow
Vehicle ID444445446447
Hình ảnh444.png445.png446.png447.png
Tên XePizza BoyTramArtic Trailer 2Turismo
Vehicle ID448449450451
Hình ảnh448.png449.png450.png451.png
Tên XeSpeederReeferTropicFlatbed
Vehicle ID452453454455
Hình ảnh452.png453.png454.png455.png
Tên XeYankeeCaddySolairTop Fun
Vehicle ID456457458459
Hình ảnh456.png457.png458.png459.png
Tên XeSkimmerPCJ-600FaggioFreeway
Vehicle ID460461462463
Hình ảnh460.png461.png462.png463.png
Tên XeRC BaronRC RaiderGlendaleOceanic
Vehicle ID464465466467
Hình ảnh464.png465.png466.png467.png
Tên XeSanchezSparrowPatriotQuad
Vehicle ID468469470471
Hình ảnh468.png469.png470.png471.png
Tên XeCoastguardDinghyHermesSabre
Vehicle ID472473474475
Hình ảnh472.png473.png474.png475.png
Tên XeRustlerZR-350WaltonRegina
Vehicle ID476477478479
Hình ảnh476.png477.png478.png479.png
Tên XeCometBMXBurritoCamper
Vehicle ID480481482483
Hình ảnh480.png481.png482.png483.png
Tên XeMarquisBaggageDozerMaverick
Vehicle ID484485486487
Hình ảnh484.png485.png486.png487.png
Tên XeSAN MaverickRancherFBI RancherVirgo
Vehicle ID488489490491
Hình ảnh488.png489.png490.png491.png
Tên XeGreenwoodJetmaxHotringSandking
Vehicle ID492493494495
Hình ảnh492.png493.png494.png495.png
Tên XeBlista CompactPolice MaverickBoxvillieBenson
Vehicle ID496497498499
Hình ảnh496.png497.png498.png499.png
Tên XeMesaRC GoblinHotring AHotring B
Vehicle ID500501502503
Hình ảnh500.png501.png502.png503.png
Tên XeBloodring BangerRancher (lure)Super GTElegant
Vehicle ID504505506507
Hình ảnh504.png505.png506.png507.png
Tên XeJourneyBikeMountain bikeBeagle
Vehicle ID508509510511
Hình ảnh508.png509.png510.png511.png
Tên XeCropdusterStuntplanePetrolRoadtrain
Vehicle ID512513514515
Hình ảnh512.png513.png514.png515.png
Tên XeNebulaMajesticBuccaneerShamal
Vehicle ID516517518519
Hình ảnh516.png517.png518.png519.png
Tên XeHydraFCR-900NRG-500HPV-1000
Vehicle ID520521522523
Hình ảnh520.png521.png522.png523.png
Tên XeCement TruckTow TruckFortuneCadrona
Vehicle ID524525526527
Hình ảnh524.png525.png526.png527.png
Tên XeFBI TruckWilliardForkliftTractor
Vehicle ID528529530531
Hình ảnh528.png529.png530.png531.png
Tên XeCombineFeltzerRemingtonSlamvan
Vehicle ID532533534535
Hình ảnh532.png533.png534.png535.png
Tên XeBladeFreightStreakVortex
Vehicle ID536537538539
Hình ảnh536.png537.png538.png539.png
Tên XeVincentBulletCloverSadler
Vehicle ID540541542543
Hình ảnh540.png541.png542.png543.png
Tên XeFiretruck LSHustlerIntruderPrimo
Vehicle ID544545546547
Hình ảnh544.png545.png546.png547.png
Tên XeCargobobTampaSunriseMerit
Vehicle ID548549550551
Hình ảnh548.png549.png550.png551.png
Tên XeUtility VanNevadaYosemiteWindsor
Vehicle ID552553554555
Hình ảnh552.png553.png554.png555.png
Tên XeMonster AMonster BUranusJester
Vehicle ID556557558559
Hình ảnh556.png557.png558.png559.png
Tên XeSultanStratumElegyRaindance
Vehicle ID560561562563
Hình ảnh560.png561.png562.png563.png
Tên XeRC TigerFlashTahomaSavanna
Vehicle ID564565566567
Hình ảnh564.png565.png566.png567.png
Tên XeBanditoFreight FlatStreakKart
Vehicle ID568569570571
Hình ảnh568.pngws.png570.png571.png
Tên XeMowerDunerideSweeperBroadway
Vehicle ID572573574575
Hình ảnh572.png573.png574.png575.png
Tên XeTornadoAT-400DFT-30Huntley
Vehicle ID576577578579
Hình ảnh576.png577.png578.png579.png
Tên XeStaffordBF-400News vanTug
Vehicle ID580581582583
Hình ảnh580.png581.png582.png583.png
Tên XePetrol TankerEmperorWayfarerEuros
Vehicle ID584585586587
Hình ảnh584.png585.png586.png587.png
Tên XeHotdogClubFreight BoxArtic Trailer
Vehicle ID588589590591
Hình ảnh588.png589.png590.png591.png
Tên XeAndromadaDodoRC CamLaunch
Vehicle ID592593594595
Hình ảnh592.png593.png594.png595.png
Tên XeCop Car LSCop Car SFCop Cop LVRanger
Vehicle ID596597598599
Hình ảnh596.png597.png598.png599.png
Tên XePicadorSwat TankAlphaPhoenix
Vehicle ID600601602603
Hình ảnh600.png601.png602.png603.png
Tên XeGlendale (damaged)Sadler (damaged)Bag Box ABag Box B
Vehicle ID604605606607
Hình ảnh604.png605.png606.png607.png
Tên XeStairsBoxville (black)Farm TrailerUtility Trailer
Vehicle ID608609610611
Hình ảnh608.png609.png610.png611.png

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply