Tổng hợp các lổi Pawno khi Compiler thường gặp

Khi các bạn tạo ra các scripts cho server bằng pawn thì thường xuyên gặp những lỗi pawno không compiler được , những lỗi này khiến bạn khá đau đầu để tìm cách khắc phục , bạn có thể search google hoặc đăng lên diển đàn hổ trợ những phương pháp này cũng là 1 cách đơn giản để tìm hiểu những lỗi pawno mà bạn đang gặp phải và tìm cách sữa chữa .,

lỗi server samp

Lỗi pawno trong samp thường xãy ra dù là 1 sau sót ra nhỏ , chẳng hạn như thiếu dấu ” ; ” , dư 1 dấu ” . ” trong code .

Để tìm lỗi bạn cần nhìn bảng log hiện thông báo lổi hiển ra , Bao gồm dường dẩn file gamemode – dòng lỗi – tên lỗi

Chẳng hạn như lổi C://gamemode/gta.pwn/error 017(29): undefined symbol “PlayAudioStreamForPlayer” 

undefined symbol "PlayAudioStreamForPlayer"

Dòng lỗi này khi bạn thêm nhạc vào Server , xãy ra tại dòng 29 trong code của bạn , cái symbol trong dòng 29 pawno không nhận dạng được do bạn sử dụng pawno quá cũ , từ phiên bản 0.3e trở xuống nên không nhận dạng được code mới này . Bạn cần download pawno mới nhất về và tiến hành Compiler lại .


Run time error 19: “File or function is not found”

Lỗi này thường hay xãy ra và có rất nhiều trường hợp mắc phải . Để khắc phục bạn hãy làm những cách sau :

  1. Vào gamemode.pwn và Compiler lại tức là F5 lại .
  2. Hệ điều hành thiếu Microsoft Visual C++ 2008 , bạn cần download và tiền hành cài đặt để sữa lỗi .
  3. Download plugin mới nhất và update vào thư mục gamemode/plugins .

 


 Fatal error 100: cannot read from file: “tên file “

Lỗi này do pawno của bạn thiếu include mà trong scripts yêu cầu , bạn hãy nhìn tên file và search google với từ đó , Thường thì tênfile.inc là file thiếu của bạn cần thêm vào pawno/include .

Ví dụ như tôi  đang mắc lỗi Gamemode/gta.pwn(29):tal error 100: cannot read from file: “zcmd” trong lỗi này bạn hãy search google với từ khóa zcmd.inc và tải file đó về máy , cho vào pawno/include và tiến hành F5 compiler lại bình thường .


Error 017: undefined symbol “print”

Lỗi này do bạn thiếu include trong scripts , bạn hãy thêm #include <a_samp> trên đoạn scripts của bạn và tiến hành F5 compiler lại bình thường .


Warning 215: Expression has no effect

Lỗi này xãy ra khi dòng lỗi có 1 số kí tự không hợp lệ

Ví dụ như :

CMD:parachute(playerid,params[])
{
GivePlayerWeapon(playerid,46,1);k  }
Nhìn vào code chúng ta sẽ thấy kí tự “k” không hợp lệ , chỉ cần xóa nó đi và F5 Compiler lại là bình thường .

Warning 203: symbol is never used

Lỗi này xãy ra khi bạn tạo 1 biến (variable) hoặc chức năng (function ) mà bạn không sử dụng dến nó .

 

Mình sẽ cập nhật thêm các lỗi cũng như cách khắc phục cho các bạn trong thời gian sớm nhất

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (2)

  1. Nguyễn bảo Nguyên Th10 30, 2016
  2. Nguyễn bảo Nguyên Th10 30, 2016

Leave a Reply