[ Hướng dẫn ] Xây House , Door , Garage , Gate

* Cách xây Eshop House .
* Link nội thất House :
 https://drive.google.com/drive/folders/1W351ttJkRowgElbeRuYpRnhfW-ssztK_

* Cách xây Eshop Door .
* Link nội thất Door : http://forum.sa-mp.vn/threads/rgame-vn-danh-sach-interior-dynamic-door.94840/
Link Pickup ( mặc định là mũi tên lên + màu vàng ) ( Muốn đổi Pickup phải bỏ tiền Ingame ra ) : http://forum.sa-mp.vn/threads/rgame-vn-danh-sach-pickup-dynamic-door.94663/

* Cách xây Garage ,Gate .

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply