Hướng dẫn kết hôn trong Rgame

I.Các Lệnh Kết Hôn Cần Thiết

 

+ Trước hết muốn kết hôn thì chúng ta cần 3 người.

+ Hai người kết hôn và một người làm chứng [ Cha ]
1. ” /witness ” Lệnh này dùng để làm chứng khi bạn muốn kết hôn bạn phải /witness [id] người làm chứng tức Cha, cả hai người kết hôn đều phải witness chung một người làm chứng ]

2. ” /chapnhan Witness ” Lệnh này dùng để chấp nhận yêu cầu witness tức là chấp nhận yêu cầu làm chứng ]

3.” /propose ” Lệnh này giống như lệnh cầu hôn,nhập lệnh rồi nhâp ID người mình muốn kết hôn ]

+ Lưu Ý: Cả hai người đều phải nhập lệnh propose cho nhau
* Khi nhập mình nhập nó sẽ hiện một bảng đổi tên
* Nếu như bạn muốn giữ tên thì nhấn Keep Giữ ]

*Nếu bạn muốn đổi tên theo người kết hôn thì bạn nhấn Don’t Keep Đổi Theo ]

4.” /chapnhan marriage ” [ Lệnh này dùng để chấp nhận cầu hôn ]

Sau khi chấp nhận sẽ một cái bảng giống như trên nhấn theo minh đã bày
+ Lưu Ý: Sau khi cả hai đã được kết hôn thì cả hai người sẽ mất 100k. Tổng cộng là 200k

II. Video hướng dẫn chi tiết

Xem thêm các bài viết hay về Rgame tại đây

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply