Danh sách lệnh dành cho Admin SA-MP

Server SA-MP của bạn có rất nhiều chức năng khi bạn add Filterscripts vào hoặc là trong gamemode chẳng hạn , nhưng bạn không thể nào dùng nó nếu như bạn chẳng làm gì cho Server hiểu và phản hồi yêu cầu của bạn . Để giúp cho Server hiểu bạn đang muốn gì , phản hồi những gì mà scripter đã tạo ra sẳn trong gamemode hoặc filterscripts thì bạn cần gõ 1 dòng /? , đây được gọi là lênh ( command )  .

Ví dụ : /ra /vao để thực hiện ra hoặc vào nhà cửa .
lênh admin samp

Server của bạn muốn quản lý member tốt thì bạn cần phải có những lênh (command) cần thiết , trong bài viết này mình sẽ tổng hợp tất cả các lênh mà administrator sử dụng và chú thích về tác dụng của nó trong game :

 • /god:là on /off chức năng bất tử
 • /fly: là on/off chức nang bay
 • /kick: cái này ai cũng pek rồi
 • /ban: là banned người khác
 • /unban: un banned
 • /unbanip:un banned IP
 • /freeze: làm cho người khác bất tĩnh
 • /unfreeze: ngược lại với cái trên
 • /sjail: Jail với thời gian tùy thích, 9999999 cũng dc :))
 • /slap: làm 1 cú kick bay lên trời :))
 • /warn: cho 1 cảnh cáo (3 cảnh cáo là bị banned)
 • /gethere: Tele người khác tới chổ mình
 • /goto: đi đến địa điểm nào đó (phải có trong danh sách /goto)
 • /gotoid: tele tới người chơi mà mình muốn gặp
 • /check: kiểm tra thông tin người khác
 • /jetpack: set tên lửa mini
 • /gotoplayerscar: tele tới xe của người chơi nào đó ….
 • /xembaocao: xem báo cáo
 • /listgun: kiểm tra súng của….player
 • /noooc: on/off kênh chatt ooc
 • /nonewbie: on/off kênh chat newb
 • /fine: phạt tiền
 • /spec: theo giỏi người chơi
 • /takeadminweapons: lấy lại súng ( súng của admin set mới dc )
 • /sendtols: Tele player về LS
 • /sendtosf: Tele player về SF
 • /veh: spawn xe
 • /countdown: đếm ngược ( 3 2 1 Go!! ấy )
 • /setskin: set trang phục
 • /mole: SMS (555)
 • /getcar: spawn xe nào đó lại ngay chổ mình
 • /entercar: vào xe nhanh hoặc đúng hơn là từ xa
 • /release: thả ra tù
 • /gotoco:tele tới tạo độ…..
 • /respawncar: RS xe về lại chổ ban đầu
 • /asellhouse: take nhà người khác :))
 • /setarmorall: set giáp cho all
 • /setarmor: set giáp
 • /sethp : set máu
 • /setname : set tên
 • /givenos: give nitro
 • /fixveh: sửa chiếc xe lại như mới
 • /fixvehall: sửa tất cả xe lại như mới
 • /setmoney : set tiền
 • /givemoney: cho tiền
 • /givegun : set súng
 • /destroycar: xóa xe Spawn
 • /destroycars: xóa tất cả xe đã Spawn
 • /eventhelp: trợ giúp event
 • /facban:banned faction
 • /createpvehicle: set xe cho player (trong gara luôn)
 • /destroypvehicle: xóa xe trong gara xe của player
 • /fackick: kick faction
 • /hedit : edit nhà
 • /gotomapicon: đi đến lối vào nào đó
 • /gangwarn: cho gang 1 cảnh cáo
 • /gangunban: un banned gang
 • /weather : bầu trời
 • /weatherall: chỉnh bầu trời cho all
 • /tod : chỉnh thời gian
 • /facunban : un banned faction
 • /giftall : tặng quà cho all
 • /respawnallcars: RS tất cả xe về vị trí ban đầu
 • /setcolor: set màu chữ của tên
 • /clearallreports: xóa tất cả báo cáo
 • /createdealership: làm shop xe
 • /destroydealership: xóa shop xe
 • /createcdveh: spawn xe cho shop
 • /destroycdveh: xóa xe của shop
 • /editcardealership: menu chỉnh shop xe, gồm: spawn xe sau khi mua, xe mới cho shop, giá shop xe, …
 • /giftreset: RS thời gian nhận quà
 • /makevip: set VIP
 • /makeadvisor: set advisor
 • /makehelper : Set helper
 • /makemoderator: set moderator
 • /suspend : giống banned
 • /unsuspend: un suspend
 • /makefacmod: set mod cho faction
 • /makegangmod: set mod gang
 • /makeadmin: set admin
 • /slowgmx: loading lại server, giống Reset server ấy
 • /gedit: edit gate
 • /createpvehicle : Refund xe
 • /setstat : Give 1 số vật phẩm
 • /ar : Chấp nhận báo cáo
 • /tr : Từ chối báo cáo
 • /giveobject : Give object cho player
 • /gotoco : Đi đến bằng toạ độ x,y,z
 • /givefamily , /fcreate , /createfamily , /givegang : Tạo gangster
 • /makeleader : Thêm leader cho factiob
 • /makeleader [id_player] [id_faction] 0 : Take leader
 • /givenos : Thêm nitro vào car .

Các danh sách lệnh admin trên có thể một số modes trong sử dụng được và một số thì lỗi , các bạn hãy vào diển đàn hỏi đáp để được hổ trợ nhanh nhất .

 • Chúc các bạn thành công

 

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply