Danh mục: Tạo Server SA-MP

Hướng dẩn tạo server samp bằng nhiều cách khác nhau , dể hiểu và thực hiện .