Cách lấy tọa độ , tạo pickup và 3D Text Label trong server samp

Xin chào tất cả các đọc giả tại sa-mp.click . Sau khi những ngày mệt mỏi với công việc thì hôm nay mình đã trở lại và viết một bài viết hướng dẩn cho các bạn thực hiện một số chức năng cơ bản về samp , bao gồm cách lấy tọa độ của nhân vật , tạo Pickup và 3D Text Label cho server samp.

tao pickup

Những chức năng trên thực sự rất cần thiết cho server samp ,đặc biệt đối với server samp sử dụng nhiều job , nhiều công việc hoặc những điểm vui chơi mà không có nhiều admin,helper để hướng dẩn cho các bạn .

Tọa độ là gì ?

Tọa độ là 1 vị trí nào đó có đầy đủ 3 điểm X-Coordinate , Y-Coordinate,Z-Coordinate . Tọa độ khá là quan trọng để sử dụng scripts và nhiều chức năng liên quan tới nó .

Pickup là gì ?

Pickup trong samp nó chính là 1 icon xuất hiện ở 1 vị trí cố định và làm điểm để ra hiệu cho người chơi nhận biết khu vực đó là gì , để làm gì và thực hiện trên nó , ví dụ như /laybanh , tôi tạo 1 pickup để thông báo cho người chơi biết rằng chổ này là nơi lấy bánh pizza , để người chơi có thế /laybanh tại đây . Pickup có rất nhiều icon khác nhau , bạn có thể tham khảo nhiều hơn tại wiki samp nhé .

3D Text Label là gì ?

3D Text Label là 1 đoạn text mà bạn có thể add vào samp server để ở 1 vị trí nào đó và được cố định để thông báo 1 text nào đó cho player biết . Ví dụ như tôi dùng dòng thông báo /laybanh để lấy bánh Pizza , điều này sẽ thông báo cho người chơi rằng để lấy bánh thì bạn cần /laybanh .

Nếu như pickup và 3D Text Label kết hợp với nhau thì nó sẽ thực sự hoàn hảo , 1 điểm và dòng thông báo sẽ tạo ra 1 thông báo tuyệt vời cho player , hãy xem bài viết hướng dẩn tạo job để biết pickup kết hợp với 3D Text Label như thế nào nhé .

samp-13

Cách lấy tọa độ trong samp

Để lấy tọa độ rất đơn giản , bạn chỉ cần vào game và chọn 1 vị trí nào đó trong san andreas , sử dụng lênh /save để get vị trí . Sau đó thoát game và vào đường dẩn sau C:\Users\Administrator\Documents\GTA San Andreas User Files\SAMP và mở file savedpositions.txt lên bạn sẽ nhận được toàn bộ thông tin về tọa độ bạn đã save .

cach lấy tọa độ

Cách tạo pickup trong server samp

Để tạo pickup thì bạn hãy thực hiện những bước sau:

Bước 1 :

Bạn phải mở gamemode.pwn ra theo dường dẩn [ten_mode]/gamemode/[ten_gamemode.pwn] bằng pawno.

Bước 2 :

Thêm include  #include <a_samp> vào nếu chưa có .

Thêm new pickup; để khai bao fuction mới .

Như vậy chúng ta có đoạn code như sau :

#include <a_samp>
new pickup;

Để sử dụng pickup thì bạn cần dùng function CreatePickup như sau :

CreatePickup(model, type, Float:X, Float:Y, Float:Z, Virtualworld);

(Trong đó , model là id của pickup , Fload:X Fload:Y Float:Z là những tọa độ vị trí sẽ đặt pickup ở đó )

Bây giờ tìm public OnGameModeInit() 

và thêm đoạn code hoàn chỉnh như sau :

new pickup; // 
 
public OnGameModeInit()
{
  pickup = CreatePickup(1242, 2, 1503.3359, 1432.3585, 10.1191, -1); 
  // toa do pickup
  return 1;
}

Trong đoạn code trên , phân tích function CreatePickup có :

 • 1242 là id pickup
 • 2 là type
 • 1503.3359, 1432.3585, 10.1191 là tọa độ pickup
 • -1 Virtualworld

Cách tạo 3D Text Label 

Để tạo 3D Text Label thì bạn cần sử dụng function Create3DTextLabel , cách sử dụng function như sau :

(text[], color, Float:X, Float:Y, Float:Z, Float:DrawDistance, virtualworld, testLOS)

Ở đây, bạn chỉ cần quan tâm đến 3 điểm chính sau  :

 • text[] : Nội dụng của Text 3D Label mà bạn cần thêm vào .
 • color : Code để sử dụng màu sắc cho text của bạn .

3 tọa độ X,Y,Z

 • x       : X-Coordinate
 • y       : Y-Coordinate
 • z       : Z-Coordinate

Các bạn tìm Callback OnGameModeInit () và thêm đoạn code dưới đây vào :

Create3DTextLabel("Bam /layrac de lay rac cua ban ", 0x008080FF, 30.0, 40.0, 50.0, 40.0, 0, 0);

Ở đây là đoạn code để tạo ra Text thông báo player /layrac .

upload_2015-9-28_15-28-59

Xóa Pickup hoặc 3D Text Label 

Việc xóa pickup và 3D text label cũng khá đơn giản , nhưng ở phần 3D Text label thì bạn cần thực hiện giống pickup để có new id .

Để xóa Pickup thì bạn dùng function như sau :

DestroyPickup(pickup);

pickup là id phía trên bạn đã dùng nhé ( new pickup )

Để xóa 3D text label thì bạn sử dụng function sau :

Delete3DTextLabel(MyLabel);

MyLabel ở đây là id bạn đã thêm vào .

Ví dụ như bạn sử dụng code sau :

new Text3D:MyLabel;
 
MyLabel = Create3DTextLabel(...);
 
Delete3DTextLabel(MyLabel); // MyLabel là id của bạn đã thêm

Những bạn nào hay gặp lổi trong quá trình thực hiện thì hãy truy cập diển đàn samp để được hổ trợ và hướng dẩn nhanh nhất .

 

Hướng dẩn tất cả những thủ thuật mà tôi biết được . Hy vọng sẽ giúp được mọi người hiểu biết nhiều samp và chia sẽ vps free .

Comments (No)

Leave a Reply